Przejdź do treści
Home » Aktualności » Trigon Orthopedia w Warszawie rozpoczyna zabiegi implantacji OrthoNail

Trigon Orthopedia w Warszawie rozpoczyna zabiegi implantacji OrthoNail

Pierwsza z naszych klinik Trigon Orthopedia w Warszawie, rozpoczyna zabiegi implantacji OrthoNail w ramach badań klinicznych – Wieloośrodkowe, otwarte badanie kliniczne mające na celu ocenę bezpieczeństwa i efektywności systemu hybrydowego gwoździa śródszpikowego Orthoget w porównaniu do gwoździa śródszpikowego PRECICE® w leczeniu dorosłych pacjentów z nierówną długością kończyn dolnych lub w wydłużaniu kości udowej w chirurgii estetycznej.