Przejdź do treści

Komplementarność Rozwiązań

Nasz portfel produktów składa się z dwóch rodzajów rozwiązań. Pierwszy to specjalistyczny sprzęt medyczny, w skład którego wchodzą: Implant Śródszpikowy OrthoNail oraz jego zewnętrzny aktywator: OrthoWheel. Drugi to cyfrowe systemy kontrolne, będące uzupełnieniem dla terapii ze sprzętem medycznym Orthoget. Rozwiązania cyfrowe są oparte na Systemie zdalnej identyfikacji radiowej (RFID), który umożliwia regularny i rzeczywisty odczyt postępu leczenia. Platformy rozwijamy z myślą o lekarzach i pacjentach, korzystających z produktów Orthomed. Obecnie są to: system monitoringu medycznego OrthoMed oraz aplikacja dla pacjenta: OrthoApp.

Orthonail

Opatentowany przez spółkę gwóźdź śródszpikowy OrthoNail to implant z unikalnym hybrydowym mechanizmem magneto-mechanicznym, pozwalającym na bardzo precyzyjne wydłużanie kości kończyn dolnych człowieka. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu stopów tytanu i materiałów pozbawionych zawartości ferrytu, co umożliwia zastosowanie zjawisk magnetyzmu do przenoszenia napędu. Opracowany implant, dzięki wykorzystaniu rozwiązań elektromagnetycznych, będzie umożliwiał wydłużanie kości nawet do 85 mm.

Uproszczenie konstrukcji i jej wysoka niezawodność są zapewnione także w części napędowej produktu docelowego. Wytrzymałość strukturalna implantu, w przeciwieństwie do obecnie występujących rozwiązań, umożliwi jego pełne obciążenie. Część napędowa implantu będzie cechowała się prostą i zwartą konstrukcją wtórnika. Część mechaniczna zostanie opracowana w sposób umożliwiający przenoszenie obciążenia fizjologicznego do 80% masy ciała na obie nogi pacjenta, przy zachowaniu projektowej żywotności w cyklach zmęczeniowych wynoszących min. 500 000 cykli obciążenia.

Orthowheel

OrthoWheel to opatentowany przez spółkę zewnętrzny aktywator i sterownik mechanizmu wydłużania, stosowanego w implancie OrthoNail. Jego działanie polega na konwersji zmiennego pola magnetycznego, wytwarzanego przez zespół magnesów stałych. Powstający w ten sposób ruch obrotowy wewnętrznych elementów implantu prowadzi do wydłużenia implantu.

Działanie OrthoWheel jest w pełni bezpieczne dla pacjenta, a jednocześnie nie wymaga przy tym żadnej specjalistycznej wiedzy. Po aktywacji i uruchomieniu, sterownik wymaga jedynie utrzymania kończyny w obrębie działania pola magnetycznego. Odpowiednie umiejscowienie kończyny jest sygnalizowane przez urządzenie w oparciu o informację zwrotną, pochodzącą z systemu określającego pozycję implantu względem sterownika.

Procedura wydłużania jest w pełni kontrolowana przez lekarza prowadzącego i śledzona przez aplikację, która informuje pacjenta o postępach leczenia. Budowa i wyposażenie urządzenia OrthoWheel eliminuje ryzyko nadmiernego wydłużenia kończyny lub jego brak z powodu niewłaściwego ułożenia kończyny. 

Orthomed

OrthoMed to system zdalnego monitorowania postępów leczenia, przeznaczony dla lekarzy i specjalistów. Umożliwia wgląd w aktualny status rehabilitacji, odczyt zmian postępu wzrostu kości oraz pełną dokumentację historii pacjenta.

Zastosowanie Systemu zdalnej identyfikacji radiowej (RFID) umożliwia regularny odczyt postępu leczenia oraz jego monitoring w aplikacji mobilnej. Aplikacja medyczna OrthoMed zapewnia zdalną kontrolę procesu leczenia oraz wygodny dostęp do pełnej dokumentacji medycznej dla pacjenta i lekarza.

Produkty W przygotowaniu

Implant do wydłużania kości piszczelowej

implant Orthonail TB

Implant do wydłużania kości piszczelowej, zapewniający prowadzenie pełnej terapii wydłużania kończyny.

Orthoapp

OrthoApp to aplikacja dla pacjentów z produktem OrthoNail, wykorzystująca System zdalnej identyfikacji radiowej (RFID). Umożliwia pacjentowi regularny odczyt postępu leczenia oraz zawiera dostosowane ćwiczenia rehabilitacyjne w wersji video. Aplikacja zapewnia pełne wsparcie i kontrolę w procesie rehabilitacji, bazując na kompletnych modułach protokołów rehabilitacyjnych.

Sekcja Q&A

Czy z implantów śródszpikowych mogą korzystać osoby z cukrzycą lub innymi chorobami przewlekłymi?

Implantacja to inwazyjny zabieg, polegający na wszczepieniu implantu do kości pacjenta. Stan zdrowia pacjenta jest jednym z kluczowych czynników kwalifikujących do leczenia. Niemniej nie każda jednostka chorobowa nawet przewlekła musi prowadzić do dyskwalifikacji pacjenta. Stan zdrowia i możliwości leczenia zawsze ocenia lekarz specjalista, który wskaże w jaki sposób nawet mimo deficytów zdrowia można przygotować się do leczenia.

Czy gwóźdź jest odpowiedni dla osób w każdym wieku, także dzieci?

Gwóźdź śródszpikowy ze względu na sposób implantacji zalecany jest osobom u których zakończył się wzrost kostny. W przypadku młodszych pacjentów możliwości leczenia zawsze podlegają ocenie prowadzonej przez lekarza specjalistę.

Jaki wiek jest najbardziej odpowiedni do korzystania z implantów?

W przypadku każdego zabiegu inwazyjnego młodszy wiek jest pozytywnym czynnikiem rokującym, co nie zmienia faktu, że nawet osoby dojrzałe mogą poddać się leczeniu z wykorzystaniem gwoździa śródszpikowego. Możliwości leczenia niezależnie od wieku zawsze podlegają ocenie prowadzonej przez lekarza specjalistę 

W jaki sposób przygotować się do leczenia?

Na wstępnym etapie należy zgłosić się na konsultację do lekarza specjalisty, który na podstawie wyników badań i rozmowy z pacjentem przedstawi możliwości leczenia i jego scenariusze. 

Czy leczenie podlega refundacji w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia?

Leczenie z wykorzystaniem implantu OrthoNail obecnie nie podlega refundacji w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Chciałbym być wyższy o … Co mogę zrobić?

Zapisz się na wstępną konsultację podczas której nasz lekarz specjalista oceni możliwości i szanse na leczenie. Dzięki temu otrzymasz informacje o tym czy i o ile możesz być wyższy.

Czy leczenie jest bolesne?

Jak każdy zabieg operacyjny implantacja gwoździa śródszpikowego stanowi inwazję względem ciała, dlatego w celu przeciwdziałania bólowi po zabiegu podawane są leki przeciwbólowe. Proces wydłużania nie jest bolesny.