Przejdź do treści
Home » Orthoskan

Orthoskan

sPEAKING IMPLANTS

Celem Projektu jest opracowanie technologii nowego produktu, który będzie istotnie wspomagał leczenie ortopedyczne takie jak: alloplastyka stawu biodrowego i kolanowego, leczenie uszkodzeń i złamań kości, operacje kręgosłupa.
W tym zakresie, w wyniku prac B+R, zostanie opracowany system Speaking Implants, system zintegrowanych czujników pomiarowych dedykowanych do implantów ortopedycznych.
Zadaniem systemu będzie dostarczanie danych po implantacji, w celu monitorowania działania implantu w warunkach naturalnych oraz stanu klinicznego pacjenta podczas rehabilitacji.

OPIS WDROŻENIA

Rezultat Projektu zostanie wdrożony w zakres własnej działalności Spółki lub sprzedany w formie IP do strategicznego inwestora.

  • Spółka zleci seryjną produkcję elementów konstrukcyjnych rezultatu końcowego Projektu podmiotowi zewnętrznemu specjalizującemu się w wytwarzaniu zaawansowanych technologicznie wyrobów medycznych.
  • W celu wdrożenia na rynek systemu zintegrowanych czujników pomiarowych dedykowanych do implantów ortopedycznych, opracowanego w wyniku realizacji Projektu, Spółka będzie współpracować z wyspecjalizowanym podmiotem w zakresie dystrybucji.
Potencjalnie, nie wykluczamy sprzedaży praw do wyników badań i prac lub prac rozwojowych innemu przedsiębiorcy.
Zakładamy, że wprowadzenie produktu na rynek będzie możliwe w 3. roku od zakończenia projektu.