Przejdź do treści
Home » Aktualności » Przyznanie Grantu NCBR

Przyznanie Grantu NCBR

Dofinansowanie projektu pt. „Hybrydowy gwóźdź śródszpikowy z napędem magneto-mechanicznym przeznaczonym do wydłużania kości długich człowieka” w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.Nr Umowy: POIR.01.01.01-00-0246/21-00 z dnia 17.12.2021r.

Celem utylitarnym projektu jest wprowadzenie do metod leczenia asymetrii kończyn długich człowieka, innowacyjnego
gwoździa z hybrydowym napędem magneto-mechanicznym. Celem poznawczym projektu jest przeprowadzenie
specjalistycznych badań biomechanicznych, przedklinicznych i klinicznych oraz wdrożenie na rynek opracowanego
hybrydowego implantu przeznaczonego do zastosowania w aktywnej metodzie wydłużania kości długich w ciele pacjenta.

Nadrzędnym efektem prac projektowych, jest opracowanie i wdrożenie hybrydowego gwoździa śródszpikowego, przeznaczonego do wydłużania
kości długich człowieka. Gwóźdź śródszpikowy planowany do wykonania przez Spółkę, będzie pierwszym polskim
rozwiązaniem przeznaczonym do dynamicznego wydłużania kości długich i pomagającym osobom z asymetrią długości kończyn dolnych, większą niż 3 cm.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi: 9 252 053,55 zł.

Dofinansowanie Projektu wynosi: 6 077 950,75 zł.