Przejdź do treści

Opatentowana Technologia

O wyjątkowości naszej technologii stanowi stosowanie implantów wewnętrznych, wyposażonych w system monitoringu i sterowanych zewnętrznie. Celem obecnie prowadzonych badań jest opracowanie hybrydowego gwoździa śródszpikowego OrhtoNail, przeznaczonego do wydłużania kości udowych kończyn dolnych. Aktywacja implantu przeprowadzana jest zewnętrznym sterownikiem OrthoWheel przez zastosowanie konwersji zmiennego pola magnetycznego. Monitoring procesu rehabilitacji zapewnia system cyfrowy OrthoMed, wykorzystujący technologię RFID do przesyłania danych na temat rzeczywistego postępu wzrostu.

INNOWACYJNOŚĆ
w skali globalnej

Unikalność dynamicznego gwoździa śródszpikowego OrthoNail polega na niezwykłej trwałości produktu oraz zewnętrznej aktywacji wydłużania implantu. Osiągamy to dzięki połączeniu niedostępnych dotychczas właściwości fizycznych i metod aktywnego wydłużania w ciele pacjenta. W rezultacie produkt Spółki pozwoli na zniwelowanie efektu demineralizacji kości leczonej kończyny, atrofii mięśni oraz powikłań wynikających z obniżonej ruchliwości stawów. Nowe rozwiązanie pozwoli na skuteczniejszą terapię i szybszy powrót do zdrowia pacjentów. 

Gwóźdź śródszpikowy OrthoNail jest pierwszym polskim rozwiązaniem, przeznaczonym do dynamicznego wydłużania kości długich człowieka, a z uwagi na brak zbliżonych implantów łączących rozwiązania firmy Orthoget na rynku międzynarodowym, innowacyjność produktu Spółki należy określić w skali globalnej. 

KOMPLEKSOWA TERAPIA 3-ETAPOWA

Schemat leczenia rozpoczyna się od przeprowadzenia wizyty kwalifikacyjnej przez Specjalistę w Klinice Ortopedycznej, a następnie, we wskazanym terminie, wprowadzeniu implantu śródszpikowego. W trakcie trwającej około 3 miesięcy Fazy Wydłużania, następuje prolongowanie kończyny dolnej blisko 1 mm dziennie. Opracowany przez Spółkę system do monitorowania postępów leczenia pacjenta przez lekarza prowadzącego, jest unikalnym rozwiązaniem na skalę światową. Po okresie około 90 dni kończy się Faza Wydłużania, a rozpoczyna Faza Wzmacniania, dotycząca tkanek miękkich (naczyń krwionośnych, układu mięśniowego i nerwowego).

Przez cały okres leczenia, obejmujący Fazę Wydłużania oraz Fazę Wzmacniania, pacjent objęty jest opieką rehabilitacyjną, prowadzoną w oparciu o zindywidualizowany Protokół Rehabilitacyjny (dostępny także w aplikacji mobilnej dla pacjenta). Po osiągnięciu pożądanego wydłużenia i zakończeniu terapii następuje trwałe usunięcie implantu.

Orthonail

Implant śródszpikowy kości długich, pozwalający na mechaniczne
wydłużanie kości z patologią wzrostu.

OrthowHeel

Zewnętrzny aktywator i sterownik mechanizmu wydłużania
dla implantu OrthoNail.