Przejdź do treści

innowacyjna spółka bio-technologiczna

Jesteśmy innowacyjną spółką z branży bioinżynierii, która od  2017 roku prowadzi działalność badawczo-rozwojową w obszarze implantów śródszpikowych kości długich. Nasz zespół tworzą eksperci i specjaliści wielu dziedzin nauki, takich jak ortopedia, mechanika, biomechanika, inżynieria biomedyczna i materiałowa.  

Naszą misją jest pomoc osobom z asymetrią w długości kończyn dolnych lub niskorosłością. W odpowiedzi na ich potrzeby wprowadzamy na rynek produkt medyczny jakim jest Hybrydowy gwóźdź śródszpikowy OrthoNail z napędem magneto-mechanicznym. Proponowane przez nas rozwiązanie ma pomóc pacjentom z wadami wrodzonymi, rozwojowymi, pourazowymi czy jatrogennymi. Wykorzystywane może być także w medycynie estetycznej. Dzięki wdrożeniu możliwe będzie zoptymalizowanie procesu wydłużania kości długich, co w efekcie zaowocuje szybszą terapią i powrotem pacjenta do normalnego funkcjonowania.

Nasz zespół

Prezes zarządu

Jest specjalistką z zakresu inżynierii biomedycznej (aparatura elektromedyczna). W swojej pracy naukowej i badawczej zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami z zakresu inżynierii materiałowej, metaloznawstwa oraz biomateriałów. Jest autorką i współautorką pond stu prac naukowych – krajowych i zagranicznych oraz współautorką dwóch patentów: „Stent wieńcowy wewnątrznaczyniowy” (numer prawa wyłącznego: 210204) oraz „Stent wieńcowy wewnątrznaczyniowy” (numer prawa wyłącznego: 210205). Od kwietnia 2019 roku jest Prezesem spółki Yuton.

ceo / managing partner

Manager z wieloletnim doświadczeniem w międzynarodowych jak i polskich firmach medycznych, biotechnologicznych i farmaceutycznych. Z sukcesami wprowadzający na rynek  nowe produkty poprzez współpracę z Key Opinion Liderami, wykorzystując tradycyjne jak i ponadstandardowe kanały sprzedaży w oparciu o doskonałą znajomość rynku medycznego.
Zdobyte doświadczenie jako Starszy specjalista B+R w projekcie „Innowacyjne testy diagnostyczne do diagnostyki in vitro podnoszące skuteczność leczenia immunosupresyjnego tiopurynami” oraz Kierownik B+R w projekcie „Opracowanie i przetestowanie prototypu systemu asysty telemedycznej dla seniorów” we współpracy z NCBiR.

Specjalista z zakresu inżynierii biomedycznej

Specjalista z zakresu inżynierii biomedycznej. Zajmuje stanowisko profesora na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej. Jest absolwentem studiów doktoranckich (dyscyplina: Budowa i Eksploatacja Maszyn) i magisterskich (kierunek: Automatyka i Robotyka, spec. Inżynieria Biomedyczna) na Politechnice Wrocławskiej. Pracę doktorską obronił z obszaru modelowania tarcia w endoprotezie stawu kolanowego.

Specjalista DS. biomechaniki

Jest specjalistą z zakresu inżynierii biomedycznej. Zajmuje stanowisko adiunkta naukowo dydaktycznego na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej. Prowadzi samodzielnie szereg prac B+R m.in. z obszaru wpływu czynników mechanicznych i biologicznych na procesy zrostu kości długich stabilizowanych wewnętrznie, przebudowy tkanki kostnej w obszarze szczeliny złamania i indukowanej siłami zewnętrznymi oraz analizy wytrzymałościowej implantów typu scaffold w aspekcie dynamicznych obciążeń cyklicznych.

specjalista ds. bioinformatyki

Specjalista w zakresie mechatroniki. Zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Technologii Laserowych, Automatyzacji i Organizacji Produkcji na Wydziale Mechanicznym, Politechniki Wrocławskiej. Jego obszar zainteresowań zawodowych dotyczy analizy i przetwarzania obrazów (w szczególności obrazowania medycznego), systemów nawigacyjnych stosowanych w medycynie oraz systemów wbudowanych. Doświadczenie naukowe zdobywał w kraju i za granicą. Główny wykonawca grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr R13 0012 04/2008) pt. „Opracowanie systemu planowania i wspomagania zabiegów operacyjnych z wykorzystaniem nawigacji komputerowej i metod obrazowania medycznego”.

Rozwój spółki