Przejdź do treści
Home » Aktualności » Zgoda na badania kliniczne

Zgoda na badania kliniczne

Dzień wczorajszy był dla nas wyjątkowy. Osiągnęliśmy kolejny istotny kamień milowy!

W dniu 3 kwietnia 2023 roku Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Bio wydał pozwolenie na prowadzenie badania klinicznego pod tytułem „Wieloośrodkowe, otwarte badanie kliniczne mające na celu ocenę bezpieczeństwa i efektywności systemu hybrydowego gwoździa śródszpikowego Orthoget w porównaniu do gwoździa śródszpikowego PRECICE® w leczeniu dorosłych pacjentów z nierówną długością kończyn dolnych lub w wydłużaniu kości udowej w chirurgii estetycznej.”